Wednesday, 10 February 2016

चुकांचे हास्यास्पद समर्थन।

आपल्या हातून किंवा आपल्या आदर्शांच्या हातून एखादी तथाकथित  चुकीची कृती-उक्ती झाल्यास तिचे निर्भीडपणे समर्थन करणे किंवा ती मान्य करणे हे आपण समजू शकतो. परंतु असे करण्याऐवजी आपण इतर लोकांनी यापूर्वी अशा चुका कशा केलेल्या होत्या, याची जंत्रीच देतो. असे केल्याने आपल्या चुकीचे समर्थन होऊच शकत नाही, हे आपल्या लक्षात कसे बरे येत नसावे? लक्षात येत असेल तर याप्रकारे आपण वाचकांची दिशाभूल करीत असतो असेच म्हणावे लागेल. भाऊ तोरसेकरांसारख्यांच्या ब्लॉग वरून हे सतत जाणवते.  वाचकही बऱ्याचवेळा मूळ प्रश्न विसरून अशा वाचकांच्या मागे वाहवत जातात. वाचकांनी अशांना जाब विचारला पाहिजे. अरे बाबा रे! त्यांनी चुका केल्या. त्यांचे आम्ही बघून घेऊ. पण तुमच्या चुकांचे काय? त्यावर आधी बोला ना! आपण असे केले तर यांना खिंडीत पकडल्यासारखे होईल. हे लोक निरुत्तर होतील. लोकशाहीमध्ये हेच अपेक्षित नाही काय?