Thursday, 11 April 2013

उदार अर्थव्यवस्था ही आर्थिक विकास करण्यासाठी प्रत्येकाला समान संधी उपलब्ध करून देते , हे खरे आहे ; तथापि या संधीचा उपयोग करण्यासाठी प्रत्येकजण पुरेसा समर्थ व स्वतंत्र आहे  काय,याचाही  विचार करणे  आवश्यक  आहे.

प्रत्येकजण तसा समर्थ  आणि स्वतंत्र नसेल तर , त्या प्रत्येकाला तसे बनविण्यासाठी तथाकथित उदार अर्थव्यवस्था काय करू शकेल, हा मोठा प्रश्न आहे .