Thursday, 12 November 2015

Wakeup: स्वातंत्र्य आणि समता. न्याय व नीतीही.

Wakeup: स्वातंत्र्य आणि समता. न्याय व नीतीही.: समता आणि स्वातंत्र्य या तत्त्वांवर आजपर्यंत अनेकांनी प्रकाश टाकलेला आहे. परंतु या तत्त्वविचारांचे आकर्षण मुळीच कमी होत नाही. समता हे तत्त्...